Elektroietaises ar spriegumu līdz 330kV

 • sadales punkti un transformatoru apakšstacijas ar spriegumu līdz 20kV;
 • el.kabeļu līnijas ar spriegumu līdz 20kV;
 • sabiedrisko un dzīvojamo ēku elektroinstalācija;
 • ražošanas ēku elektroinstalācija;
 • zibens un pārsprieguma aizsardzība, zemēšanas sistēmas;
 • relejaizsardzība un automātika ar spriegumu līdz 20kV;
 • līdz 2MW jaudas elektrostaciju elektriskā daļa, t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori;
 • 110kV ÷ 330kV sprieguma apakšstacijas un sadales punkti;
 • 110kV ÷ 330kV sprieguma el.kabeļu līnijas un gaisvadu līnijas;
 • 110kV ÷ 330kV relejaizsardzība un automātika.

 

uz augšu

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas

 • ārējie ūdensapgādes tīkli;
 • ēku iekšējās ūdensapgādes tīkli;
 • ārējie kanalizācijas tīkli;
 • ēku iekšējās kanalizācijas tīkli;
 • lietusūdeņu kanalizācijas sistēmas.
uz augšu

Siltumapgāde un ventilācijas sistēmas

 • apkures sistēmas;
 • siltumtīkli;
 • vēdināšanas sistēmas;
 • siltumsūkņi;
 • katlu mājas ar temperatūru līdz 1000C

uz augšu

Gāzapgādes sistēmas ar darba spriegumu līdz 16bar

 • sadales gāzes vadi (maģistrālie);
 • ēku gāzes vadu pievadi;
 • ēku iekšējie gāzes vadu tīkli.
uz augšu

Sakaru sistēmas un signalizācijas sistēmas

 • telekomunikāciju sistēmas un tīkli;
 • datortīkli;
 • automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas;
 • ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas;
 • videonovērošanas sistēmas;
 • piekļuves kontroles sistēmas;
 • apsardzes signalizācijas sistēmas.
uz augšu

Elektroaizsardzība pret koroziju

 • elektroķīmiskās aizsardzības un kontroles sistēmas tehniskā projekta izstrādāšana esošiem un no jauna būvējamiem pazemes gāzes vadiem;
 • elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde;
 • pazemes tvertņu elektroķīmiskās aizsardzības tehnisko projektu izstrāde;
 • metālisko cauruļvadu ieliktņu un futlāru elektroķīmiskās aizsardzības tehnisko projektu izstrāde.
uz augšu

Tehnoloģisko procesu automātika

Ēku, fasāžu, iekštelpu apgaismojums

Projektu vadība

Veicam visu inženierkomunikāciju daļu projektu izstrādes vadību, arī piesaistot apakšuzņēmējus – arhitektus, būvkonstruktorus.

uz augšu

Konsultācijas

 • sniedzam konsultācijas pirmsprojektu sagatavošanas stadijā;
 • pieteikumu sagatavošana projektēšanai nepieciešamo dokumentu - Tehnisko noteikumu, Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kā arī dažādu atļauju, pieprasīšanai un to saņemšana.
uz augšu

Elektroapgādes projektu ekspertīzes slēdzienu sagatavošana

 

Elektroietaišu izbūves būvuzraudzība un autoruzraudzība